De zorgverleners binnen Centrum voor Mondzorg Tanthof leveren hoogstaande tandheelkundige zorg aan haar patiënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van u te verzamelen en te bewerken. Deze gegevens behandelen we met de grootste zorgvuldigheid. Hieronder omschrijven we hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan.

Wat en waarom

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze tandheelkundige zorg aan te bieden, te verbeteren en te beschermen:

Contactinformatie  

Gegevens zoals uw naam, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw telefoonnummer(s) en uw fysieke adres worden door ons verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens zoals uw Burger Service Nummer, informatie met betrekking tot uw gezondheidsstatus en behandelinformatie, worden door ons verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gebruik

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het kunnen bieden van de juiste tandheelkundige zorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen van afspraken en voor het factureren van de behandeling.

Met wie

We kunnen gegevens delen met andere zorg(dienst)verleners, ziektekosten- en zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de context van de tandheelkundige behandeling. Afspraken hierover zijn vastgelegd met deze partijen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening of voor een door wetgeving bepaalde minimale of maximale bewaartermijn.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving naar de laatste stand der techniek.

Rechten

U heeft het recht de door ons verzamelde informatie in te zien. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om de door ons verzamelde informatie te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens

Voor uw eerste behandeling, en de daarmee tot stand gekomen behandelovereenkomst, ontvangt u een toestemmingsformulier voor het gebruik van persoonsgegevens op de wijze zoals hierboven beschreven. Wij vragen u deze zorgvuldig door te nemen en te ondertekenen. Onder de 16 jaar is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie of mail uw vraag naar info@mondzorgtanthof.nl

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de intellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen:

Google Analytics

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Matomo Analytics (Piwik)

In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.

Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

We kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd herzien en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.